WMO PGB Subsidie voor een scootmobiel

Wat sommige mensen niet weten is dat je ook subsidie kunt krijgen voor een (elektrisch) scootmobiel. Nederland heeft namelijk twee subsidie potjes, WMO PGB, welke het leven een stukje makkelijker en dragelijker te maken. Zoals met iedere subsidiepot moet je aan bepaalde regels voldoen om in aanmerking te komen.

Het verschil tussen WMO PGB

WMO / PGB zijn twee subsidiepotten, bedoeld voor mensen met een beperking.

Of je hiervoor in aanmerking komt voor de PGB hangt van een aantal factoren af.

wmo

WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, en PGB voor persoonsgebonden budget. De WMO ondersteunt mensen zodat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een scootmobiel of bepaalde aanpassingen vallen hier dus onder, ongeacht of deze elektrisch is of voorzien is van een brandstofmotor.

WMO / PGB vraag je via de gemeente aan. Allereerst ga je in gesprek met een consulent die samen met je kijkt naar de zorgbehoefte.

Meestal komen die aan huis om de situatie te bekijken. Het indienen van een aanvraag kan tegenwoordig ook eenvoudig via internet. WMO heette vroeger WVG (wet voorzieningen gehandicapten).

Het PGB komt zorgbehoevende tegemoet in de vorm van een persoonsgebonden budget. Met het PGB kun je zelf zorg inkopen. Simpel gezegd krijg je dus een budget van de gemeente en kun je daarmee bijvoorbeeld zelf huishoudelijk hulp inhuren. Dit budget mag ook worden besteed aan hulpmiddelen, bijvoorbeeld om een scootmobiel mee te kopen.

Iedere gemeente hanteert andere voorwaarden. Daarom kunnen wij niet zeggen wat de exacte voorwaarden zijn. Ook verschilt de hoogte van het budget van persoon tot persoon. Er wordt immers gekeken naar je inkomen, je zorgbehoefte, en de gezinssamenstelling. Ook het PGB kun je online via internet aanvragen.

Geen subsidie voor een scootmobiel

mantelzorgers

Het komt voor dat mensen niet in aanmerking komen voor een scootmobiel subsidie. Voor wie het helemaal zelf moet betalen, of toch een stukje WMO / PGB ontvangt, kan ook een scootmobiel kopen op afbetaling, ofwel een scootmobiel leasen. Bij het leasen c.q. kopen op afbetaling betaal je iedere maand een vast bedrag totdat de scootmobiel naar keuze helemaal is afbetaald. Je bent direct de volle eigenaar bij dit concept met een PGB. Leasen is namelijk geen huren, althans bij ons.

Onderscheidende scootmobielen

Fast Furious Scooters verkoopt onderscheidende scootmobielen, gehandicaptenvoertuigen die dus aangevraag kunnen worden met een PGB. welke teven aangepast kunnen worden zodat een eventuele handicap of beperking ook geen probleem hoeft te zijn.

Onze scootmobielen onderscheiden zich vooral in prijs, rijcomfort, snelheid, en rijbereik. Wij zijn namelijk een van de goedkoopste aanbieders als het gaat om scootmobielen. Ondanks dat je stukken goedkoper uit bent lever je niet in op kwaliteit of betrouwbaarheid. Vraag er dus een aan met een WMO of een PGB.

ingekochte

Offerte aanvragen voor WMO/PGB

Bij iedere scootmobiel, of het nu een driewieler of vierwieler is, vind je een knop ‘Offerte aanvragen voor WMO/PGB. Wanneer je op deze knop drukt dan kun je van de scootmobiel (eventueel aangekleed met opties of aanpassingen) een offerte laten maken. Deze offerte stuur je vervolgens naar de gemeente. De gemeente heeft deze offerte in de bijna alle gevallen nodig om een WMO of PGB toe te kennen.

De werkwijze verschilt per gemeente. Zo handelt de gemeente Rotterdam de PGB en WMO aanvragen weer anders af dan de gemeente Amsterdam of Den Haag. Soms keert de gemeente het bedrag uit wat op de offerte staat en stort dit op je persoonlijke bankrekening, en soms betalen zij rechtstreeks aan ons het factuurbedrag.

Door vooraf een offerte aan te vragen voor een scootmobiel of gehandicaptenvoertuig, kan de PGB of WMO aanvraag sneller verlopen bij de gemeente. Een offerte aanvragen kost slechts 1 minuut tijd. Deze wordt direct naar het opgegeven mailadres gestuurd.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie voor een scootmobiel via de gemeentel gaat vrij gemakkelijk. Je kan daarom ook een verslag schrijven naar de gemeente, want de gemeente stelt eisen. Nadat je de verslag in geleverd hebt hoor je ook of je hulp een PGB krijgt. Wanneer je het er niet mee eens bent kun je altijd nog een bezwaar indienen. Gemeentes geven namelijk vrij snel aan dat ze je aanvraag in behandeling nemen.

Zoals we weten is de eigen bijdrage vanaf 2019 niet meer afhankelijk van jouw inkomen. Ook is het niet afhankelijk van vermogen en zorggebruik. In 2021 betaald iedereen dus maximaal €19 euro per maand. Maar als als jij en je partner getrouwd zijn en een van jullie heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. De gemeente heeft dus de mogelijkheid om in sommige gevallen dus geen eigen bijdrage voor vaste cliënten op te leggen. Maar de CAK stelt daarom wel jouw eigen bijdrage en stuurt daarna ook jouw een rekening.

Persoonsgebonden budget

Het aanvragen voor persoonsgebonden budget oftewel PGB kan dus online. Een WMO PGB zijn dus twee subsidiepotjes die bedoeld zijn voor cliënten met een beperking. Als je hier in aanmerking voor wilt komen zijn daar natuurlijk wel aantal factoren die zich afspelen. Het belangrijkste waar ze naar kijken bij het aanvragen van een pgb is zorgbehoefte, inkomen en gezinssamenstelling. Een hulp via de gemeente vraag je volgens de WMO zoals huishoudelijke hulp dat kan dus bekostigd worden door pgb.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning oftewel WMO zorgt er de dag van vandaag dat mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven worden. Ook zorgt het ervoor dat cliënten met een beperking gewoon mee kunnen doen in onze samenleving. Een PGB vraag je aan met de benodigde ondersteuning.

Niet professionele zorgverlener

Als je een niet professionele zorgverlener inhuurt kan dat natuurlijk alleen negatieve gevolgen hebben. Een huishoudelijke hulp is belangrijk want je hebt ook zorgverleners die een lager uurtarief hanteren. Kijk, tarieven verschillen per gemeenten wanneer het PGB aanvragen ter spraken komt. PGB weigeren komt dus ook vaak voor. Dat komt vooral voor als je je niet aan de voorwaarden voldoet. Is PGB bedoeld voor iedereen? Zoals als we al eerder aangaven is dat dus niet het geval. Een gemeente berekent het geldbedrag waarmee je je de meerkosten betaalt. Of je moet een eigen bijdrage hebben om een scootmobiel te kunnen aanschaffen.

Gemeente uitgaan

De gemeente krijgt advies van de indicatiesteller en daarna zal de gemeente uitgaan van hun advies voor de benodigde ondersteuning.

Ook kunnen ze daardoor ook een lager tarief rekenen dan je had gehoopt. Kijk wanneer je zelf een ingekochte zorg hebt door middel van een PGB, dan is een PGB duurder. De gemeenten kunnen wel weigeren de meerkosten te betalen.

Budgethouder

Als budgethouder betaal je zelf een eigen bijdragen. Dit doe je omdat mensen met zorg in nature dat ook doen. Je kunt dus de bijdragen niet meer PGB betalen zoals dat vroeger was.

Wet staat

In de wet staat tarieven altijd toereikend moeten zijn. Daarom moet je dus de benodigde ondersteuningen inkomen met het budget wat gemeente jou toe zal kennen. Gemeente regelt in dat geval alles goed. Vraag daarom vandaag nog een persoonsgebonden budget aan. Een pgb aanvragen kan je ook via deze link doen: Klik hier voor pgb aanvragen online. Natuurlijk hangt het er ook hoe je het bedrag krijgt, en welke tarieven toereikend zijn voor de PGB. De gemeente hoeft dat niet te doen als de indicatiesteller geeft wat jij wilt.

Huishoudelijke hulp

Voordat het geld op je rekening gestort wordt, ben je natuurlijk in het dagelijks leven nog steeds bezig met het lezen van de volgende voorwaarden. Huishoudelijke hulp via de website krijgen is dus een uitzoek werk.

Je hebt altijd de juiste hulpmiddelen nodig om hulp met een lager uurtarief te vinden.

Wet voorzieningen gehandicapten

PGB aanvragen gaat dus tegenwoordig niet zo moeilijk, Vraag je WMO via de gemeente aan want je gaat natuurlijk een een consult aan. Daarna dien je de aanvraag via het internet te doen en een PGB komt het zorgbehoevende tegemoet in een vorm van het budget.