Scootmobiel aanvragen via de gemeente - WMO of PGB

Scootmobiel aanvragen via de gemeente - WMO of PGB
Door Fast&Furious Scooters geplaatst op 01-05-2023 UPDATE 04-04-2024 om 23:15:58
6807 keer bekeken
Tags: Scootmobielen

Het aanvragen van een scootmobiel, of de subsidie om er zelf een te kopen, kan een ingewikkeld proces zijn. In deze blog bespreken we de stappen die nodig zijn om een scootmobiel via de gemeente aan te vragen.

We behandelen de verschillende vormen van ondersteuning vanuit de gemeente die beschikbaar zijn, zoals via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het Persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast gaan we in op de criteria waaraan u moet voldoen, het aanvraagproces en de rechten en plichten bij het gebruik van een scootmobiel.

Scootmobiel aanvragen via de gemeente

Een scootmobiel van de gemeente, hoe zit dat? Er zijn twee manieren om een volledige vergoeding voor een scootmobiel aan te vragen via de gemeente: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het Persoonsgebonden budget (PGB). Hieronder bespreken we de verschillen tussen deze twee vormen van ondersteuning.

Persoonsgebonden budget (Pgb) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):

Je kunt aankloppen bij de gemeente voor een scootmobiel. Ondersteuning vanuit de WMO is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De wet is er niet alleen voor aanpassingen in de woning of huishoudelijke hulp, maar ook voor vervoersvoorziening. Via de WMO kunt u een scootmobiel aanvragen als u vanwege medische redenen beperkt bent in uw mobiliteit. De gemeente beoordeelt of u recht hierop heeft en in aanmerking komt voor de subsidie, bijvoorbeeld door het verstrekken van een scootmobiel. Afhankelijk per gemeente, kan het ook zijn dat u zelf een scootmobiel mag uitzoeken en via uw gemeente de rekening betaalt.

Persoonsgebonden budget (PGB):

Bij PGB krijg je een bedrag (budget) om zelf hulp in te kopen. Daarmee mag je zelf bepalen hoe je jouw hulp inkoopt. Met het budget kunt u zelf zonder eigen bijdrage een scootmobiel uitkiezen en aanschaffen. U krijgt een bepaald budget van de gemeente waarmee u de aanschaf en het onderhoud van aangepaste fiets of de scootmobiel kunt bekostigen. Zo heb je in verschillende gevallen recht op een vergoeding van een scootmobiel. Als je zelf een scootmobiel wilt kopen kan dat dus ook.

Criteria voor het verkrijgen van een scootmobiel vanuit de WMO of PGB

Om in de aanmerking komen voor een scootmobiel via de gemeente, en hulp bij de gemeente aanvraagt, moet u voldoen aan een aantal criteria:

 • Medische noodzaak: U heeft een medische indicatie nodig waaruit blijkt dat u vanwege fysieke een gehandicaptenvervoermiddel nodig heeft.
 • Beperkingen in mobiliteit: U moet de noodzaak van een scootmobiel aantonen dat u zonder beperkt bent in uw dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen of naar het werk gaan.
 • Financiële draagkracht: In sommige gevallen wordt er gekeken naar uw financiële situatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de WMO (of PGB) van de scootmobiel.
 • Vergelijking met eigen aanschaf: De gemeente kan ook kijken of het goedkoper is om zelf een scootmobiel aan te schaffen of te leasen in plaats van via de WMO of PGB.

voorwaarden voor het verkrijgen van een scootmobiel.

Het aanvraagproces in stappen met tips

Het aanvragen van een scootmobiel via de gemeente verloopt in een aantal stappen:

 1. Contact opnemen met de gemeente: Kijk allereerst op de website van de gemeente onder het kopje subsidies. Vaak kunt u dit online al bij de gemeente aanvragen. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kan er ook telefonisch of per e-mail contact met uw gemeente gezocht worden.
 2. De medische redenen voor indicatie krijgen: U heeft een medische indicatie nodig om aan te tonen dat u een hulpmiddel zoals een scootmobiel nodig heeft. Deze kunt u krijgen via uw huisarts, specialist of een andere medische professional.
 3. Het invullen van het aanvraagformulier: Na het verkrijgen van de medische indicatie, moet u het aanvraagformulier invullen dat door de gemeente wordt verstrekt. Hierop geeft u uw persoonlijke situatie en de redenen waarom u een scootmobiel bij de gemeente aanvragen wilt.
 4. De beslissing van de gemeente: Na het indienen van het aanvraagformulier, beoordeelt de gemeente of u geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor een scootmobiel. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de drukte bij de gemeente en de complexiteit van uw situatie.
 5. Gemiddelde wachttijd bij aanvraag: De gemiddelde wachttijd voor het verkrijgen van een scootmobiel varieert per gemeente. Het kan enkele weken tot enkele maanden duren voordat u een voorstel van de gemeente krijgt.

Hulp bij aanvraag vanuit de gemeente

Sommige gemeenten bieden een hulpmiddel aan bij het aanvragen van een scootmobiel. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een WMO-consulent of een medewerker van het WMO-loket. Zij kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier en kunnen u adviseren over de beste manier om uw situatie aan de gemeente te presenteren.

Rechten en plichten bij gebruik van een scootmobiel

Wanneer u een aanvraag van een scootmobiel via de gemeente heeft aangevraagd, zijn er enkele rechten en plichten waar u rekening mee moet houden:

 • Verzekering: Het is verplicht om een scootmobiel te verzekeren. U moet minimaal een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) afsluiten. Dit dekt de schade die u met uw scootmobiel aan anderen kan veroorzaken.
 • Onderhoud en reparatie: Het is belangrijk om uw scootmobiel goed te onderhouden en eventuele reparaties tijdig uit te laten voeren. Bij een scootmobiel via de WMO is dit vaak inbegrepen, bij een PGB bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Hiervoor kunt u ook een onderhoudspakket afsluiten.
 • Gebruik van de scootmobiel op de openbare weg: U moet zich houden aan de verkeersregels voor gehandicaptenvoertuigen, zoals het gebruik van een scootmobiel op het trottoir (max 6 km/u), het fietspad of de openbare weg.

Alternatieven voor het aanvragen van een scootmobiel

Als u niet in aanmerking voor een scootmobiel komt, of het wachten op de uitslag van de WMO vergoeding (of PGB) u te lang duurt, dan zijn er enkele alternatieven. U kunt dan kiezen voor het kopen van een scootmobiel.

Als u heel verlegen zit om vervoer, en dit eventueel zelf zou kunnen bekostigen, dan kunt u het bedrag ook zelf voorschieten, of kiezen voor leasen, en achteraf de factuur indienen. Het enige risico is dat wanneer u niet aan alle medische criteria voldoet, u niet of gedeeltelijk de scootmobiel vergoed krijgt.

Scootmobiel aanvragen in verschillende gemeentes

Er kunnen verschillen zijn tussen gemeentes wat betreft de aanvraag kosten, aanvraagprocedure en voorwaarden voor het aanvragen van hulpmiddel een scootmobiel. Zo kan de gemeente Den Haag er een andere procedure op nahouden dan de gemeente Rotterdam of de gemeente Utrecht.

 • Verschillen tussen gemeentes: Elke gemeente heeft zijn eigen beleid en regels voor het aanvragen van een scootmobiel. Dit betekent dat de kosten, voorwaarden en wachttijden per gemeente kunnen variëren.
 • Kosten: De kosten voor een scootmobiel kunnen variëren afhankelijk van het type scootmobiel, de gemeente waar u woont en of u kiest voor een WMO of PGB. Informeer bij uw gemeente naar de exacte kosten.
 • Aanvraagprocedure: De online aanvraagprocedure voor een scootmobiel kan verschillen per gemeente. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld extra hulp bij het aanvragen, terwijl andere gemeentes een striktere beoordeling hanteren.

Tips bij het aanvragen van een scootmobiel

Hier zijn enkele tips om u te helpen bij het aanvragen van een scootmobiel:

 • Bereid u goed voor: Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en informatie bij de hand heeft voordat u contact opneemt met de gemeente. Denk hierbij aan uw medische indicatie, persoonlijke gegevens en informatie over uw financiële situatie.
 • Vraag om hulp: Schroom niet om hulp te vragen bij het aanvragen van een scootmobiel. Dit kan bijvoorbeeld bij het WMO-loket van uw gemeente of bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.
 • Wees geduldig: Het aanvraagproces voor een scootmobiel kan enige tijd in beslag nemen. Probeer geduldig te zijn en houd rekening met mogelijke wachttijden.

Scootmobielen vergoeding

Scootmobiel vergoeding vanuit de WMO

Het aanvragen van een scootmobiel via de gemeente kan een uitdaging zijn, maar door goed voorbereid te zijn en gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen, kunt u het proces vergemakkelijken. Houd rekening met de verschillende criteria, rechten en plichten en overweeg alternatieven als u niet in aanmerking komt voor een scootmobiel via de gemeente. Voor het aanvragen van een offerte van een scootmobiel klik hier.

Het aanvragen van een scootmobiel kan een ingewikkeld proces zijn. In deze blog bespreken we de stappen die nodig zijn om een scootmobiel via de gemeente aan te vragen. We behandelen de verschillende vormen van ondersteuning die beschikbaar zijn, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en het Persoonsgebonden budget (Pgb). Daarnaast gaan we in op de criteria waaraan u moet voldoen, het aanvraagproces en de rechten en plichten bij het gebruik van een scootmobiel.

Scootmobiel aanvragen via de gemeente

Er zijn twee manieren om een volledige vergoeding voor een scootmobiel aan te vragen via de gemeente: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en het Persoonsgebonden budget (Pgb). Hieronder bespreken we de verschillen tussen deze twee vormen van ondersteuning.

Klik hier voor meer

Reacties

Er moet ingelogd worden voordat u een reactie kunt plaatsen.